Werkwijze

Introductie

In praktijk Petra werken we samen aan het herstel in relaties. Onze passie is om mensen te helpen zich beter te kunnen verbinden aan anderen. We zijn erop gericht om mensen in hun context te versterken in het geven en ontvangen van liefde en vertrouwen. Om zich meer gehecht te weten met de ander.

Context

Met context bedoelen we de onmisbare groep van mensen voor wie we niet zelfgekozen hebben, maar die onlosmakelijk met ons verbonden zijn. En met anderen die een betekenisvolle rol hebben gespeeld of nog spelen.

In contextueel werk is het hele netwerk om ons heen, generaties voor en na ons, van betekenis. In contextuele begeleiding wordt gerekend met de belangen van ieder die betekenisvol is en voor wie we betekenisvol willen zijn. Verstoorde relaties worden gezien als mogelijke bronnen. Dialoog tussen mensen in hun context wordt aangemoedigd.  In die zin is contextuele hulpverlening gericht op actie. Met alle geduld dat daarbij nodig is, actie op de goede tijd en plaats. Deze manier van werken richt zich op alle mogelijke vormen van relaties.

Werkwijze

De werkwijze is afhankelijk van de problematiek en de mogelijkheden. Het is mogelijk dat er individuele gesprekken plaatsvinden maar ook gesprekken met andere betrokkenen/familieleden en/of uw partner. Samen besluiten we of dit nodig en/of wenselijk is.

Wat er wordt besproken blijft vertrouwelijk en zal met uiterste zorgvuldigheid worden omgegaan. U kunt telefonisch een afspraak maken. U hebt geen verwijzing nodig van uw huisarts. Tijdens de gesprekken maak ik gebruik van een genogram en regelmatig van opdrachten om het proces tussen de gesprekken door te ondersteunen en te versterken.

Petra heeft een ontspannen, professionele en vriendelijke - maar zeker niet softe - manier van praten en bevragen.

Vergoeding

Tarieven

De gesprekken breng ik in rekening op basis van een uurtarief. Hierover maak ik samen met u van te voren duidelijke afspraken.

De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden voor een deel de gesprekken vanuit een aanvullende verzekering, afhankelijk van het pakket en de polisvoorwaarden. Standaard uurtarief is € 100,00.

Er wordt naast het uurtarief, zo nodig, een kwartier in rekening gebracht voor registratie en administratie. Als een gesprek langer dan 1 uur duurt worden de kosten voor dat gesprek naar rato berekend.

Voor mensen waar de kosten een probleem zijn, zal er individueel een oplossing worden gezocht.

Voor bedrijfsmaatschappelijk werk wordt de tarifering middels een offerte vastgesteld.

De praktijk is niet BTW-plichtig op therapeutische gesprekken en deze wordt dan ook niet in rekening gebracht.

Wijze van betalen

U ontvangt maandelijks een factuur van de gesprekken van de voorgaande maand.

Bij een betalingsachterstand van langer dan 2 maanden bespreken we of de therapie een vervolg krijgt middels directe betaling of een betalingsregeling.

Annuleren van een afspraak

Als u verhinderd bent om op de afgesproken tijd te komen dient u dat tenminste twee werkdagen vooraf te melden. Als u niet afmeldt wordt er 1 uur in rekening gebracht.

Wat kan ik voor u doen?

Worstelt u met problemen waar u niet zelf uitkomt?
Wilt u zich graag persoonlijk ontwikkelen?
Merkt u dat bepaalde thema’s in uw leven terug blijven komen?
Zijn er problemen in de relatie met mensen met wie u verbonden bent?

Dan bent u van harte welkom voor een intakegesprek.