Team

Mijn passie is om mensen te ontmoeten zoals ze werkelijk zijn. Hen zien in hun kracht en in hun kwetsbaarheid. Om mensen te helpen groeien naar vrijheid in wie ze zijn binnen de verbondenheid van relaties.

Ik zie mijn werk als therapeut vanuit het besef dat ik een “hamer of zaag mag zijn in de hand van de Bouwer”. Zo mag ik een stukje met iemand meelopen in de weg naar herstel.

Leven in het licht van de generaties samen met het geloof: dat zijn mijn drijfveren in het geven van contextuele hulpverlening.

Eén van mijn aandachtsgebieden binnen Praktijk Petra is het werken met mensen die worstelen met porno en/of seksverslaving binnen het huwelijk.

Ik vind het bijzonder dat ik in je verhaal met je op mag lopen, en ik vind het van groot belang om dat met zorgvuldigheid te doen.

Contact met mensen inspireert mij. Ik vind het boeiend dat ieder mens een eigen verhaal met zich meedraagt. Dat unieke verhaal kent een geschiedenis met schade en schatten.

In verbondenheid ga ik op zoek naar de diepere laag: het verhaal achter het verhaal. Mijn verlangen is om mensen te ondersteunen in het vinden hun ‘eigen grond’.


Wat kan ik voor u doen?

Worstelt u met problemen waar u niet zelf uitkomt?
Wilt u zich graag persoonlijk ontwikkelen?
Merkt u dat bepaalde thema’s in uw leven terug blijven komen?
Zijn er problemen in de relatie met mensen met wie u verbonden bent?

Dan bent u van harte welkom voor een intakegesprek.