Vergoedingen

De gesprekken breng ik in rekening op basis van een uurtarief. Hierover maak ik samen met u van te voren duidelijke afspraken.

De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden voor een deel de gesprekken, afhankelijk van het pakket en de polisvoorwaarden. Het uurtarief wat geldt wanneer u de gesprekken vergoedt krijgt is € 95,00. Wanneer uw ziektekostenverzekering niet vergoedt, wordt het uurtarief bepaald door uw bruto jaarinkomen. Het vastgestelde minimum uurtarief is € 70,00.

Voor bedrijfsmaatschappelijk werk wordt de tarifering middels een offerte vastgesteld.

Er wordt naast het uurtarief, zo nodig, een kwartier in rekening gebracht voor registratie en administratie. Als een gesprek langer dan 1 uur duurt worden de kosten voor dat gesprek naar rato berekend. Voor mensen waar de kosten een probleem zijn, zal er individueel een oplossing worden gezocht.

De praktijk is niet BTW plichtig op therapeutische gesprekken en deze wordt dan ook niet in rekening gebracht. BTW wordt nog wel in rekening gebracht op alle niet therapeutische activiteiten.

Wijze van betalen:
U ontvangt maandelijks een factuur van de gemaakte kosten.

Annuleren van een afspraak;
Als u verhinderd bent om op de afgesproken tijd te komen dient u dat tenminste twee werkdagen vooraf te melden. Als u niet afbelt wordt er 1 uur in rekening gebracht.