Alette van de Lagemaat

Mijn naam is Alette van de Lagemaat. In mijn werk vind ik het belangrijk om betrokken te luisteren naar het verhaal van de ander. Door het stellen van vragen wil ik bereiken dat de ander gaat ontdekken welke kanten er nog meer in het verhaal verborgen zijn. Ik hou erg van kleur en geniet ervan als in een verhaal steeds meer kleuren tevoorschijn komen. Samen blijven zoeken om gewaar/bewust te worden wat aandacht nodig heeft.

lees meer
 
 

Petra van Bodegraven

Mijn naam is Petra van Bodegraven. Mijn passie is om mensen te ontmoeten zoals ze werkelijk zijn. Hen zien in hun kracht en in hun kwetsbaarheid. Om mensen te helpen groeien naar vrijheid in wie ze zijn binnen de verbondenheid van relaties. Belangrijk speerpunt daarbij is verbindend werken. Verbinding zoeken met de ander/Ander en met zichzelf. Ik zie mijn werk als therapeut vanuit het besef dat ik een “hamer of zaag mag zijn in de hand van de Bouwer”. Zo mag ik een stukje met iemand meelopen in de weg naar herstel.

lees meer
 
 

Dorathé van Leeuwen

Mijn naam is Dorathé van Leeuwen. Respect voor jou omgeving is voor mij een belangrijk aspect in begeleiding. Betrouwbaarheid mag je van mij verwachten. Ik richt mij in de therapie met name op gezinnen, partner- en familierelaties en rouw en verlies. Het doel van de therapie is dat vertrouwen hersteld mag worden en verantwoordelijkheden (opnieuw) opgepakt kunnen worden.

lees meer
 

Over de praktijk

In praktijk Petra werken we samen aan het herstel in relaties. Onze passie is om mensen te helpen zich beter te kunnen verbinden aan anderen. We zijn erop gericht om mensen in hun context te versterken in het geven en ontvangen van liefde en vertrouwen. Om zich meer gehecht te weten met de ander. Met context bedoelen we de onmisbare groep van mensen voor wie we niet zelfgekozen hebben, maar die onlosmakelijk met ons verbonden zijn. En met anderen die een betekenisvolle rol hebben gespeeld of nog spelen. In contextueel werk is het hele netwerk om ons heen, generaties voor en na ons, van betekenis. In contextuele begeleiding wordt gerekend met de belangen van ieder die betekenisvol is en voor wie we betekenisvol willen zijn. Verstoorde relaties worden gezien als mogelijke bronnen. Dialoog tussen mensen in hun context wordt aangemoedigd.  In die zin is contextuele hulpverlening gericht op actie. Met alle geduld dat daarbij nodig is, actie op de goede tijd en plaats. Deze manier van werken richt zich op alle mogelijke vormen van relaties.