Hulpverlening

Contextuele therapie
Elk mens wordt geboren in een familie en binnen ons gezin van herkomst leren we veel over het leven. Dit is een manier waarop we in het leven staan en hoe we omgaan met de dingen die op ons pad komen. Contextuele therapie is gebaseerd op de dynamiek van de verbondenheid van families. Als we in ons leven te maken krijgen met moeite en/of problemen en verdriet dan reageren we daarop zoals we het geleerd hebben in ons gezin van herkomst. Onze moeizame relaties en onuitgesproken verwachtingen, de dingen die we hebben gemist, kunnen ons dan opnieuw pijn doen en confronteren met ons verleden. Daarom is de contextuele therapie een mooie manier om te werken aan blokkades uit het verleden en kan de betrouwbaarheid binnen relaties worden hersteld of verbeterd. Dan komt er ruimte voor persoonlijke groei. In deze therapie is verbondenheid met de vorige en toekomstige generaties een belangrijk aspect.
U kunt hier meer informatie over krijgen op de site www.vcw.nl

met behulp van o.a. duplo krijgt u meer inzicht en erkenning, bouwstenen voor groei.

Met behulp van o.a. duplo krijgt u meer inzicht en erkenning, bouwstenen voor groei.

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een therapie die op grote schaal wordt toegepast en erop gericht is om herinneringen aan stressvolle gebeurtenissen te verminderen. EMDR wordt vaak toegepast om de vast gelopen verwerking van een traumatische ervaring weer op gang te helpen. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen verwerken deze ervaringen op eigen kracht, met name tijdens de slaap. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Dus wanneer je last blijft houden van een schokkende ervaring.

EFT
Deze therapie is gericht op de emotie binnen een relatie. De therapie is onder meer gebaseerd op de nieuwste inzichten over hechting en is bewezen effectief. Er is weinig terugval. Bij deze therapie staat centraal dat mensen gericht zijn op verbinding in een relatie. Mensen lijden er onder als de verbinding niet meer goed is, als er ruzie is over dingen die er niet toe doen; als de communicatie moeizaam verloopt of u voelt zich alleen. Als het niet meer veilig voelt bij elkaar. Bij deze therapie zijn mensen bezig om de verbinding te herstellen en daar hun best voor te doen. Er wordt gewerkt aan een veilige hechting tussen de partners. Als kind hebben we geleerd om ons te hechten aan onze ouders en andere mensen en deze manier herhalen we soms in onze partnerrelatie terwijl dit niet altijd effectief is. De wijze waarop we zijn gehecht en wat we hebben meegemaakt kan onze relatie negatief beïnvloeden zonder dat we ons dat bewust zijn of kunnen veranderen. EFT richt zich op het herstellen van deze hechting binnen de partnerrelatie zodat het weer veilig en verbindend wordt. Zelfs als u overweegt om uw relatie te beëindigen is de weg naar verandering in uw relatie helend.

U kunt hier meer informatie over krijgen op de site www.eft.nl

de rugzak als symbool van wat u meeneemt in uw relatie. Inzicht in bestaande patronen kan u helpen om herstellend te werken aan uw relatie.

De rugzak als symbool van wat u meeneemt in uw relatie. Inzicht in bestaande patronen kan u helpen om herstellend te werken aan uw relatie.

 

Contact

Bel: 06 - 36 23 36 35 om direct een afspraak te maken met ons.

Email

Zet je liever je persoonlijke verhaal op papier? Mail naar: info@petravanbodegraven.nl