Dorathé van Leeuwen

Mijn naam is Dorathé van Leeuwen. Na mijn middelbare school periode ben ik de opleiding Verpleegkunde gaan doen. Tijdens het werk in de zorg kwam ik veel in aanraking met rouw en verlies. De begeleiding rondom deze processen in het leven van mensen heb ik altijd heel bijzonder gevonden. In mij werd het verlangen aangeboord om mensen te ondersteunen in het zoeken naar een (nieuwe) balans in hun leven. Ik ben de overstap gaan maken naar het maatschappelijk werk en heb aansluitend de opleiding tot contextueel therapeut gevolgd. Ik heb gekozen om de opleiding contextuele therapie te gaan volgen omdat ik geloof in relaties en gezinnen en het belangrijk vindt dat we met elkaar zorg leren dragen voor onze toekomst, de kinderen. De contextuele therapie is gericht op de zorg voor de toekomst. Wat geven we de generatie na ons mee? Ik vind het belangrijk om mensen te leren kennen zoals ze echt zijn. De druk vanuit de omgeving kan je het gevoel geven dat je perfect moet zijn maar niemand is perfect. Ik leer je graag kennen in je kracht, kwetsbaarheid en verlangens. Dit maakt je een completer persoon.

Ik richt mij in de therapie met name op gezinnen, partner- en familierelaties en rouw en verlies. Het doel van de therapie is dat vertrouwen hersteld mag worden en verantwoordelijkheden (opnieuw) opgepakt kunnen worden. Dit zijn vaak geen gemakkelijke processen. Misschien roept het pijn en angst op en dit kan de reden zijn waarom mensen hulpverlening soms zo lang kunnen uitstellen. Toch hoop ik dat je hulp durft te vragen als je vast loopt of dreigt vast te lopen in je leven. Belangrijk in dit proces is dat je goed contact hebt met je hulpverlener, dat je je vertrouwd en gerespecteerd voelt en dat je eerlijk durft te vertellen wat je bezighoudt. Respect voor jou en jouw omgeving is voor mij een belangrijk aspect in de begeleiding. Rechtvaardigheid en betrouwbaarheid mag je van mij verwachten.

Alle hulp mogen we van God verwachten en in afhankelijkheid van Gods Zegen wil ik mijn werk doen. Als u wenst is er in het hulpverleningsproces ook ruimte en aandacht voor de levensvragen rondom het christelijke geloof die u bezig kunnen houden.

Opleiding:

 • 2018-2019: Universitair psychiatrisch centrum KU Leuven, Therapeutisch werken met verlies en rouw, een systemisch perspectief.
 • 2017-2019: Christelijke Hogeschool Ede, Post HBO sector sociale studies, Specialisatie Contextuele Hulpverlening.
 • 2015-2017: Christelijke Hogeschool Ede, Post HBO sector sociale studies, Contextuele hulpverlening (basis).
 • 2017: Tweedaagse training ‘Traumasensitief werken met kinderen’. Gevolgd bij Expertisecentrum Omgaan met Verlies te Heeze.
 • 2016: Vierdaagse training ‘Creatief Rouwen’ gevolgd bij rouwpraktijk De Troostboom te Vught.
 • 2010-2014: Christelijke Hogeschool Ede, sector sociale studies, diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Werkervaring:

 • 2010-2016:: Begeleiden van jongeren met autisme.
 • 2011-2018: Gewerkt als persoonlijk begeleider bij ‘De Schutse’ te Kesteren. Hier begeleidde ik jonge kinderen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.
 • 2012-2015: Gewerkt op de analysefase bij Moviera. Op de analysefase heb ik crisishulpverlening geboden aan vrouwen die te maken hadden met huiselijk geweld.
 • 2015 – 2017: Als maatschappelijk werker gewerkt bij ‘Mutare’ maatschappelijk werk.
 • 2017: Gestart met mijn eigen praktijk, ‘Bloei Psychosociale Hulpverlening’. Ik bied o.a. begeleiding bij rouw en verlies, familie/relatieproblemen en persoonlijke problemen.
 • 2019: Samenwerking aangegaan met Praktijk Petra