Alette van de Lagemaat

 

Mijn naam is Alette van de Lagemaat.
In mijn werk vind ik het belangrijk om betrokken te luisteren naar het verhaal van de ander. Door het stellen van vragen wil ik bereiken dat de ander gaat ontdekken welke kanten er nog meer in het verhaal verborgen zijn.

Ik hou erg van kleur en geniet ervan als in een verhaal steeds meer kleuren tevoorschijn komen. Samen blijven zoeken om gewaar/bewust te worden wat aandacht nodig heeft. Ontdekken dat elk mens zijn eigen en unieke waarde heeft en zich daarmee mag en kan verhouden tot anderen om je heen in een balans van geven en ontvangen.

De kleuren komen voor mij terug in de regenboog, een teken van hoop, dat ik steeds nodig heb om te blijven geloven dat herstel en vertrouwen mogelijk blijft.

Opleiding:

  • 1993: HBO maatschappelijk werk
  • 2000: HBO theologie
  • 2012: afronding 4 jarige contextuele opleiding bij Leren over Leven

Daarnaast heb ik meerdere cursussen en trainingen gevolgd over psychische klachten, oplossingsgericht werken, Triple P (positief opvoeden), Transactionele Analyse, signalen herkennen geweld in afhankelijkheidsrelaties, hulpverlening na scheiding, Nieuwe Autoriteit (versterken van de positie van de ouders met behulp van geweldloze communicatie)

Werkervaring:

  • 1995-2004: werkzaam als groepsleider en teamleider op verschillende afdelingen en locaties van het Leger des Heils (opvang en begeleiding van mensen zonder onderdak)
  • 2004-2008: gewerkt als zorg coördinator bij s Heerenloo, opstart meegemaakt van een ouderinitiatief en gewerkt op een woongroep voor jongeren.
  • 2008-2016: als maatschappelijk werker werkzaam geweest in de regio Gooi en Vechtstreek met als aandachtsgebied vormen van geweld binnen afhankelijkheidsrelaties (uitvoering huisverboden, aandacht voor uitsluiting en eerwraak, financiële uitbuiting van senioren) en binnen het CJG werkzaam geweest als opvoedconsulent.
  • 2016- heden: vanuit een jeugdzorgaanbieder werkzaam bij een gemeente
  • Vanaf 2014 heb ik mijn eigen praktijk Dialoog met Perspectief, waar ik in gesprek ga met cliënten om vanuit het contextuele denken te ontdekken waar de balans tussen geven en ontvangen doorslaat.
  • Vanaf 2018 verbonden aan Praktijk Petra